Instek AS debiterer fra 01.07.2019 et gebyr på KR 90.- på alle pakker / forsendelser som ikke sendes som bedriftspakke fra bedrifter i Norge.