Menu
Menu
Your Cart

Privacy Policy

REGLER FOR PERSONVERN PÅ INSTEK A/S SIN NETTSIDE

Innledning

Instek A/S er opptatt av å håndtere og i vareta dine personlige opplysninger på en trygg og sikker måte, som er i henhold til gjeldende lovverk, herunder GDPR, General Data Protection Regulations forordning (EU) 2016/679.

Nedenfor vil vi gå igjennom våre prosedyrer for håndtering, innsamling og lagring av nevnte opplysninger som benyttes i våre tjenester og systemer.

Eier av nettside Instek A/S, utviklet av Styritrade UAB, er ansvarlige for behandling av personopplysninger. Dersom det skulle være spørsmål angående vår behandling vennligst ta kontakt. Kontaktinformasjon finnes på vår nettside, eventuelt kan spørsmål sendes instek@instek.no.

Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som kunde, i hovedsak i forbindelse med vår nettbutikk. I denne sammenheng behandler vi følgende opplysninger: Navn, organisasjonsnummer, selskap, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen utføres i henhold til GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a og b. Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene er det stor sannsynlighet for at nevnte nettbutikk ikke fungerer tilfredsstillende, og at eventuelle bestillinger ikke kan gjennomføres. Alternativt kan man ta kontakte oss direkte via epost eller telefon.

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk via Google Analytics samt for å optimalisere nettside og nettbutikk.

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre det er gitt samtykke til dette etter eventuell forespørsel. Du kan til enhver tid melde deg av eventuelle nyhetsbrev eller andre markedsføringshenvendelser, enten ved å sende oss en epost eller benytte avmeldingsfunksjon på nevnte nyhetsbrev.

HVA BRUKER VI INFORMASJONEN TIL?

Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk via Google Analytics samt for å optimalisere nettside og nettbutikk. Informasjon benyttes også i forbindelse med nettbutikk, for å registrere, behandle og levere ordre.

Hvor lenge lagrer vi data? 

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn hva som er hensiktsmessig med tanke på formålet. Ved deaktivering av kundeprofil, vil data tilknyttet gjeldende profil også deaktiveres. Opplysninger som Instek A/S ikke anser som administrativt nødvendige slettes fortløpende, hvor kundeprofilen til slutt er fjernet i sin helhet.

DELING AV PERSONLIG INFORMASJON

Vi deler ikke personlig informasjon med tredjeparter, unntatt vår leverandør Stoneridge Electronics (SE), men kun i forbindelse med salgsrapportering og statistikk på produktnivå, og kun på produkter som leveres av SE. SE er leverandør av fartsskrivere og testutstyr som Instek A/S importerer og leverer.

Vi vil derimot dele personlig informasjon for å imøtekomme lovverk og myndighet, etterspørsel ved en stevning, ransakelse, eller annet rettslig grunnlag, eller for å beskytte vår opphavsrett.

Er du underrettet Europeisk lov, har du rett på tilgang til personlig informasjon vi har samlet om deg, og kan etterspørre at informasjonen blir rettet, oppdatert, eller slettet. Dersom du ønsker å benytte deg av denne rettigheten, vennligst kontakt oss via informasjonen nedenfor.

ENDRINGER

Disse personvernreglene kan endres eller oppdateres for å imøtekomme endringer av lovverk, eller ved endring av forretningsprosedyrer, eller andre regulatoriske årsaker.

KONTAKT OSS

For mer informasjon rundt personvernregler, eller ved spørsmål eller klager, vennligst kontakt oss på epost instek@instek.no, eller send brev til:

Mårveien 6

2211 Kongsvinger

Norge