Montering av fartsskriver er en spesialisert oppgave som utføres av profesjonelle teknikere og verksteder 
med godkjenning/ autorisasjon fra Statens veivesen. 

Instek AS er importør av Stoneridge fartsskrivere og godkjent fartsskriver verksted. 

Instek AS har over 50 års erfaring med fartsskrivere. 

Her er en generell oversikt over prosessen for montering av Stoneridge fartsskriver:

1. Før montering velger og programmerer Instek AS en Stonridge SE5000 fartsskriver som er kompatibel med kjøretøyet ditt og i samsvar med gjeldende forskrifter og krav. Stoneridge fartsskrivere er tilpasset alle tunge & lette nytte kjøretøy.

2. SE5000 fartsskriveren oppfyller alle de tekniske spesifikasjonene og funksjonene som kreves for ditt spesifikke kjøretøy og bruksområde. Den har i tillegg en rekke fordelaktige funksjoner som: 1-minutts regel funksjonen. SE5000 er markedets kårede vinner med tanke på bruker vennlighet. Fartsskriverens display gir til enhver tid sann tid informasjon til sjåføren om gjenværende kjøretid, eller resterende tid av hvile. 

3. Fartsskriveren monteres på et egnet sted i førerhuset. Den må være tilgjengelig for sjåføren og plassert på en stabil overflate som ikke hindrer sikt, eller annet ved kjøretøyets drift eller sikkerhet. Det kan være spesifikke krav til monteringsstedet som er angitt i produsentens instruksjoner eller i Statens veivesens regelverk.

4. Fartsskriveren krever korrekt kabling og tilkobling til kjøretøyets elektriske system. Dette vil involvere tilkobling til, eller montering hastighets sensor ( Lesikar KITAS 4 impuls giver) og andre relevante systemer. Riktig tilkobling sikrer at fartsskriveren mottar nøyaktig informasjon og fungerer som den skal.

5. Etter at fartsskriveren er montert og tilkoblet, må den konfigureres og fartsskriveren må kalibreres riktig. Dette krever bruk av det spesifikke kalibrerings verktøyet Optimo2 og programvaren Instek Workshop som er levert av Stoneridge Electronics og Instek AS som er importør av Stoneridge fartsskrivere i Norge. Kalibrering og programmering sikrer at fartsskriveren fungerer korrekt og registrerer riktig informasjon, og avsluttes med forskriftsmessig plombering av impulsgiver på girkasse.

6. Etter montering, kabling og konfigurasjon tester vi fartsskriveren for å sikre at den fungerer som den skal. Dette inkluderer også riktig / ønskelig visning av kjøre / hviletids informasjon i fartskrivernes display. Stoneridge SE5000 tillater en rekke forskjellige konfigurasjoner for å gi sjåføren den beste/ ønsket informasjon om gjenværende kjøretid til hvile, eller krav hvilens lengde.

7. Alle fartsskrivere må innen 24 mnd. inn til kalibrering eller såkalte 2-års kontroll. På lik linje med monterings prosessen benytter her Instek AS Optimo 2 og programvaren Instek Workshop. Instek AS utfører en rekke kalibreringer eller såkalte 2-års kontroller. Vi utfører også kalibreringer på VDO 1381 fartsskrivere samt alle fabrikanter av eldre typer analoge fartsskrivere.