Det er mulig å bygge om de fleste kjøretøy til Smart 2 fartsskriver.

Så lenge det er montert en elektronisk fartsskriver kan fartsskriversystemet normalt bygges om. Dette betyr at selv om du har et eldre kjøretøy med analog fartsskriver, for eksempel en EGK 100 eller 1318, kan kjøretøyet fint bygges om og benyttes videre innen internasjonal transport.

Vi kan levere Smart 2 retrofit sett til:

Analog fartsskriver
Digital fartsskriver 1B
Smart generasjon 1 fartsskriver

Ved ombygging fra analog fartsskriver må den gamle analoge fartsskriveren erstattes med et speedometer. Dette speedometeret er inkludert i monteringssettet. Settet inkluderer også; Smart 2 fartsskriver, DSRC modul og ledningsnett, Lesikar impulsgiver og giverledning. Det er ikke nødvendig å bytte giverledning dersom man bygger om fra en 1324 eller 2400-serie.

Ved ombygging fra digital 1B benyttes samme ledningsnett og giverledning. Settet inneholder Smart 2 fartsskriver, DSRC Modul, DSRC ledningsnett og impulsgiver.

Ved ombygging for Smart generasjon 1 benyttes samme ledningsnett, giverledning og DSRC ledningsnett. Her bytter man kun fartsskriver, impulsgiver og DSRC modul.